Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu nedir?

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çoğunlukla çocukluk döneminde belirtilerin gözlemlenmeye başlandığı,bireyin gelişim düzeyine uygun olmayan,dikkati toplama ve sürdürme,aşırı hareketlilik ve ataklıkla karakterize yaşam boyu devam eden nöro-gelişmsel bir bozukluktur.

DSM 5’e göre Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun belirtileri nelerdir?

Dikkat eksikliği tipi belirtileri:

 • Odaklanmakta zorluk çekmek
 • Dikkatini sürdürememek
 • Göz teması kurmamak
 • Aynı faaliyette uzun süre devam edememek
 • Çabuk sıkılmak
 • Detayları gözden kaçırmak
 • Unutkanlık
 • Karşısındakini dinlemekte güçlük çekmek
 • Özel eşyaları  kaybetmek
 • Basit yönergeleri akılda tutamamak
 • Sık hata yapmak
 • ilgilerinin kolayca başka yönlere kaymak
 • Detaylara dikkat etmez, sürekli hata yapar,
 • Dikkatini korumada sıkıntı yaşar,
 • Dinlemez görünür,
 • Verilen komutları izlemede güçlük çeker,
 • Organizasyon sorunu yaşar,
 • Yoğun düşünme gerektiren işlerden kaçınır ya da bu işleri yapmaktan hoşlanmaz,
 • Eşyalarını kaybeder,
 • Dikkati kolayca dağılır,
 • Günlük işlerini unutur.

DEHB’nin hiperaktivite tipi belirtileri;

 • Fazla hareketlilik
 • Yerinde duramamak
 • Otururken bile eller ve ayakları sürekli hareket ettirmek
 • Hızlı konuşmak
 • Kelimeleri hatalı söylemek ve cümleleri birbirine bağlayamamak
 • Dinlemekte zorluk çekmek
 • Karşısındakinin sözünü kesmek
 • Çoğu zaman sorulan soru tamamlanmadan cevabını vermek
 • Olaylara ya da konuşmalara müdahale edip yarıda kesmek.
 • Her zaman bir şeylerle uğraşmak.

DEHB’nin dürtüsellik tipi belirtileri;

 • İsteklerin hemen karşılanmasını istemek, dayatmak
 • Sabırsız olmak
 • Düşünmeden hareket etmek
 • Aceleci davranmak
 • Sıra bekleyememek
 • Tepkileri kontrol edememek