Dil ve Konuşma Güçlüğü

Dil ve konuşma güçlüğü; dil gelişiminde beklenen aşamalarda gecikmeler olması, konuşmanın, dikkati konuşana çekecek kadar normalden farklılık göstermesi ve iletişimin bozulduğu, koptuğu durumlardır. Konuşmanın akışında, ritminde, tizliğinde, vurgularında, ses birimlerinin çıkarılışında, eklemlenişinde, artikülasyonunda, anlamında bozukluk bulunmasıdır.

DIL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI
Akıcılık Bozuklukları
Dil Bozuklukları
Edinilmiş Dil Bozuklukları
Konuşma Sesi Bozuklukları
Motor Konuşma Bozuklukları
Ses Bozuklukları
Rezonans Bozuklukları